info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.13, godz. 23:35
kontakt
STARHEDGE
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 178,00 10,00
-94,4%
825,00
8 150,0%
24 665,00
2 889,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -813,00 -250,00
---
63,00
---
5 246,00
8 227,0%
Zysk (strata) brutto -2 560,00 267,00
---
712,00
166,7%
18 793,00
2 539,5%
Zysk (strata) netto -2 558,00 260,00
---
1 075,00
313,5%
18 430,00
1 614,4%
Amortyzacja 25,00 18,00
-28,0%
1,00
-94,4%
0,00
---
Aktywa 11 944,00 30 286,00
153,6%
48 432,00
59,9%
65 924,00
36,1%
Kapitał własny 9 951,00 21 090,00
111,9%
31 285,00
48,3%
49 627,00
58,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 3,01
1 169,2%
0,36
-88,2%
0,56
58,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,04
---
0,01
-67,6%
0,21
1 641,7%