info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 21:55
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -37,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 814,00 -954,00
---
Zysk (strata) brutto -3 385,00 -802,00
---
Zysk (strata) netto -2 945,00 -733,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 44 731,00 45 688,00
2,1%
Kapitał własny 29 876,00 29 142,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,50
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---