info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 19:44
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -954,00 493,00
---
-360,00
---
Zysk (strata) brutto -802,00 1 080,00
---
-112,00
---
Zysk (strata) netto -733,00 631,00
---
-14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 45 688,00 49 918,00
9,3%
54 383,00
8,9%
Kapitał własny 29 142,00 29 773,00
2,2%
29 759,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,50 0,51
2,2%
0,51
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,00
---