info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 09:26
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 36,00 73,00
102,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -759,00 -997,00
---
Zysk (strata) brutto -1 021,00 -563,00
---
Zysk (strata) netto -771,00 -343,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 39 309,00 40 640,00
3,4%
Kapitał własny 32 280,00 32 708,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,56
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---