info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 17:44
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00 148,00
102,7%
37,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -997,00 -275,00
---
-196,00
---
Zysk (strata) brutto -563,00 -663,00
---
1 228,00
---
Zysk (strata) netto -343,00 -875,00
---
987,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 40 640,00 41 894,00
3,1%
50 636,00
20,9%
Kapitał własny 32 708,00 31 833,00
-2,7%
32 820,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,54
-2,7%
0,56
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,02
---