info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 11:58
kontakt
AIRWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 73,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -997,00
Zysk (strata) brutto -563,00
Zysk (strata) netto -343,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 40 640,00
Kapitał własny 32 708,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01