info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:44
kontakt
CDRL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 003,00 74 368,00
58,2%
53 658,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 048,00 8 749,00
44,7%
5 558,00
-36,5%
Zysk (strata) brutto -17 000,00 2 629,00
---
8 266,00
214,4%
Zysk (strata) netto -17 536,00 1 684,00
---
7 326,00
335,0%
Amortyzacja 1 141,00 1 146,00
0,4%
1 376,00
20,1%
Aktywa 189 287,00 174 254,00
-7,9%
166 215,00
-4,6%
Kapitał własny 88 707,00 90 382,00
1,9%
91 275,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,65 14,93
1,9%
15,08
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,90 0,28
---
1,21
335,3%