info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 04:03
kontakt
CDRL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 74 368,00 53 658,00
-27,8%
58 011,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 749,00 5 558,00
-36,5%
5 780,00
4,0%
Zysk (strata) brutto 2 629,00 8 266,00
214,4%
4 917,00
-40,5%
Zysk (strata) netto 1 684,00 7 326,00
335,0%
2 705,00
-63,1%
Amortyzacja 1 146,00 1 376,00
20,1%
1 439,00
4,6%
Aktywa 174 254,00 166 215,00
-4,6%
170 470,00
2,6%
Kapitał własny 90 382,00 91 275,00
1,0%
93 877,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,93 15,08
1,0%
15,50
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 1,21
335,3%
0,45
-63,1%