info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 05:42
kontakt
SANTANDER
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody z tytułu odsetek 57 198 000,00 55 156 000,00
-3,6%
0,00
---
0,00
---
Przychody z tytułu prowizji 13 042 000,00 12 943 000,00
-0,8%
0,00
---
0,00
---
Wynik na działalności bankowej 20 267 000,00 22 885 000,00
12,9%
24 677 000,00
7,8%
24 844 000,00
0,7%
Zysk (strata) brutto 9 547 000,00 10 768 000,00
12,8%
13 550 000,00
25,8%
14 776 000,00
9,0%
Zysk (strata) netto 5 966 000,00 6 204 000,00
4,0%
7 516 000,00
21,1%
8 064 000,00
7,3%
Amortyzacja 2 418 000,00 2 364 000,00
-2,2%
2 593 000,00
9,7%
0,00
---
Aktywa 1 340 260 000,00 1 339 125 000,00
-0,1%
1 444 305 000,00
7,9%
1 459 271 000,00
1,0%
Kapitał własny 88 040 000,00 90 938 000,00
3,3%
94 489 000,00
3,9%
96 472 000,00
2,1%
Współczynnik wypłacalności 13,05 14,68
12,5%
14,48
-1,4%
14,78
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,86 7,08
3,3%
5,89
-16,8%
5,94
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,48
3,9%
0,47
-2,9%
0,50
6,0%