info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 17:18
kontakt
SANTANDER
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 55 156 000,00 0,00
---
54 325 000,00
---
56 785 000,00
4,5%
Przychody z tytułu prowizji 12 943 000,00 0,00
---
14 664 000,00
---
15 349 000,00
4,7%
Wynik na działalności bankowej 22 885 000,00 24 677 000,00
7,8%
20 821 000,00
-15,6%
22 466 000,00
7,9%
Zysk (strata) brutto 10 768 000,00 13 550 000,00
25,8%
14 201 000,00
4,8%
12 543 000,00
-11,7%
Zysk (strata) netto 6 204 000,00 7 516 000,00
21,1%
7 810 000,00
3,9%
6 515 000,00
-16,6%
Amortyzacja 2 364 000,00 2 593 000,00
9,7%
2 425 000,00
-6,5%
3 001 000,00
23,8%
Aktywa 1 339 125 000,00 1 444 305 000,00
7,9%
1 459 271 000,00
1,0%
1 522 695 000,00
4,3%
Kapitał własny 90 938 000,00 94 489 000,00
3,9%
96 472 000,00
2,1%
100 071 000,00
3,7%
Współczynnik wypłacalności 14,68 14,48
-1,4%
14,77
2,0%
15,02
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,08 5,89
-16,8%
5,94
0,9%
6,02
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,47
-2,9%
0,48
2,6%
0,39
-18,5%