info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 17:59
kontakt
SANTANDER
Kwartalne skonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 14 089 000,00 14 027 000,00
-0,4%
13 208 000,00
-5,8%
Przychody z tytułu prowizji 3 893 000,00 3 954 000,00
1,6%
3 765 000,00
-4,8%
Wynik na działalności bankowej 6 206 000,00 6 819 000,00
9,9%
9 404 000,00
37,9%
Zysk (strata) brutto 2 181 000,00 3 831 000,00
75,7%
1 891 000,00
-50,6%
Zysk (strata) netto 501 000,00 2 783 000,00
455,5%
331 000,00
-88,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 517 885 000,00 1 522 695 000,00
0,3%
1 540 359 000,00
1,2%
Kapitał własny 97 947 000,00 100 071 000,00
2,2%
96 378 000,00
-3,7%
Współczynnik wypłacalności 14,68 15,02
2,3%
15,08
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,89 6,02
2,2%
5,80
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,17
456,7%
0,02
-88,0%