info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 20:48
kontakt
SANTANDER
Kwartalne skonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 0,00 14 280 000,00
---
14 389 000,00
0,8%
14 389 000,00
0,0%
Przychody z tytułu prowizji 0,00 3 746 000,00
---
3 756 000,00
0,3%
3 756 000,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej 6 519 000,00 4 842 000,00
-25,7%
4 599 000,00
-5,0%
4 599 000,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 546 000,00 3 602 000,00
1,6%
2 929 000,00
-18,7%
2 929 000,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 022 000,00 1 840 000,00
-9,0%
1 391 000,00
-24,4%
1 391 000,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 459 271 000,00 1 506 151 000,00
3,2%
1 512 096 000,00
0,4%
1 512 096 000,00
0,0%
Kapitał własny 96 472 000,00 98 845 000,00
2,5%
98 629 000,00
-0,2%
98 629 000,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 14,78 14,84
0,4%
14,80
-0,3%
14,80
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,94 6,09
2,5%
6,07
-0,2%
6,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-9,6%
0,09
-23,9%
0,09
0,0%