info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 14:16
kontakt
SANTANDER
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 0,00 26 904 000,00
---
28 669 000,00
6,6%
28 669 000,00
0,0%
Przychody z tytułu prowizji 0,00 7 475 000,00
---
7 502 000,00
0,4%
7 502 000,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej 12 436 000,00 10 557 000,00
-15,1%
9 441 000,00
-10,6%
9 441 000,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 6 585 000,00 6 899 000,00
4,8%
6 531 000,00
-5,3%
6 531 000,00
0,0%
Zysk (strata) netto 3 616 000,00 3 752 000,00
3,8%
3 231 000,00
-13,9%
3 231 000,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 445 261 000,00 1 433 833 000,00
-0,8%
1 512 096 000,00
5,5%
1 512 096 000,00
0,0%
Kapitał własny 88 768 000,00 94 050 000,00
6,0%
98 629 000,00
4,9%
98 629 000,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 13,04 14,24
9,2%
14,80
3,9%
14,80
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,91 5,86
-15,2%
6,07
3,6%
6,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,23
-17,0%
0,20
-15,0%
0,20
0,0%