info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 17:49
kontakt
ONDE
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 229 642,00 357 345,00
55,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 876,00 32 565,00
72,5%
Zysk (strata) brutto 18 715,00 32 642,00
74,4%
Zysk (strata) netto 14 805,00 28 235,00
90,7%
Amortyzacja 1 565,00 1 673,00
6,9%
Aktywa 326 643,00 528 439,00
61,8%
Kapitał własny 69 221,00 97 456,00
40,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,77
40,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,51
90,7%