info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 18:49
kontakt
ONDE
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179 417,00 586 986,00
227,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 316,00 24 716,00
237,8%
Zysk (strata) brutto 7 804,00 24 632,00
215,6%
Zysk (strata) netto 5 831,00 16 314,00
179,8%
Amortyzacja 2 829,00 3 238,00
14,5%
Aktywa 0,00 528 439,00
---
Kapitał własny 0,00 97 456,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,30
179,2%