info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 16:30
kontakt
ONDE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179 417,00 586 403,00
226,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 316,00 24 393,00
233,4%
Zysk (strata) brutto 7 804,00 24 317,00
211,6%
Zysk (strata) netto 5 831,00 16 024,00
174,8%
Amortyzacja 2 829,00 3 161,00
11,7%
Aktywa 0,00 524 837,00
---
Kapitał własny 0,00 97 165,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,77
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,29
174,5%