info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 15:17
kontakt
VIGOSYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 072,00 12 403,00
12,0%
13 896,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 641,00 3 984,00
9,4%
5 408,00
35,7%
Zysk (strata) brutto 4 084,00 2 635,00
-35,5%
5 605,00
112,7%
Zysk (strata) netto 4 083,00 2 625,00
-35,7%
5 582,00
112,6%
Amortyzacja 1 492,00 1 495,00
0,2%
1 556,00
4,1%
Aktywa 127 718,00 129 665,00
1,5%
136 749,00
5,5%
Kapitał własny 68 063,00 70 688,00
3,9%
76 218,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,36 96,97
3,9%
104,55
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,60 3,60
-35,7%
7,66
112,6%