info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 22:14
kontakt
VIGOSYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 336,00 9 220,00
-1,2%
11 457,00
24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 597,00 2 382,00
-33,8%
4 172,00
75,1%
Zysk (strata) brutto 3 402,00 2 436,00
-28,4%
4 134,00
69,7%
Zysk (strata) netto 3 402,00 2 447,00
-28,1%
4 134,00
68,9%
Amortyzacja 900,00 883,00
-1,9%
934,00
5,8%
Aktywa 69 765,00 90 213,00
29,3%
97 146,00
7,7%
Kapitał własny 51 775,00 54 221,00
4,7%
58 355,00
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 71,02 74,38
4,7%
80,05
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,67 3,36
-28,1%
5,67
68,9%