info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 03:07
kontakt
SKARBIEC
Roczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 101 499,00 112 891,00
11,2%
103 295,00
-8,5%
165 804,00
60,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 859,00 38 402,00
61,0%
37 191,00
-3,2%
76 545,00
105,8%
Zysk (strata) brutto 24 342,00 38 798,00
59,4%
37 405,00
-3,6%
76 402,00
104,3%
Zysk (strata) netto 19 614,00 31 170,00
58,9%
29 875,00
-4,2%
61 119,00
104,6%
Amortyzacja 551,00 640,00
16,2%
1 805,00
182,0%
1 627,00
-9,9%
Aktywa 117 482,00 131 808,00
12,2%
168 024,00
27,5%
239 479,00
42,5%
Kapitał własny 102 411,00 103 242,00
0,8%
129 584,00
25,5%
190 667,00
47,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,02 15,14
0,8%
19,00
25,5%
27,96
47,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,88 4,57
58,9%
4,38
-4,2%
8,96
104,6%