info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 08:42
kontakt
SKARBIEC
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 142,00 360,00
-95,6%
350,00
-2,8%
325,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 779,00 -24,00
---
-1 009,00
---
-985,00
---
Zysk (strata) brutto 2 926,00 1 642,00
-43,9%
11 525,00
601,9%
8 553,00
-25,8%
Zysk (strata) netto 2 396,00 1 612,00
-32,7%
11 525,00
615,0%
8 291,00
-28,1%
Amortyzacja 123,00 94,00
-23,6%
130,00
38,3%
106,00
-18,5%
Aktywa 95 353,00 94 063,00
-1,4%
105 586,00
12,3%
112 767,00
6,8%
Kapitał własny 94 153,00 93 603,00
-0,6%
104 485,00
11,6%
111 944,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,81 13,72
-0,6%
15,32
11,6%
16,42
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,24
-32,8%
1,69
616,1%
1,22
-28,0%