info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 08:55
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 178,00 182,00
2,2%
164,00
-9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -195,00 171,00
---
-755,00
---
Zysk (strata) brutto -87,00 1 729,00
---
-750,00
---
Zysk (strata) netto 356,00 1 256,00
252,8%
-704,00
---
Amortyzacja 47,00 47,00
0,0%
45,00
-4,3%
Aktywa 123 377,00 94 063,00
-23,8%
93 406,00
-0,7%
Kapitał własny 122 686,00 93 603,00
-23,7%
92 899,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,99 13,72
-23,7%
13,62
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,18
253,8%
-0,10
---