info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 00:35
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 159,00 166,00
4,4%
171,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -378,00 -607,00
---
-478,00
---
Zysk (strata) brutto 9 151,00 -598,00
---
-380,00
---
Zysk (strata) netto 9 151,00 -860,00
---
-380,00
---
Amortyzacja 58,00 48,00
-17,2%
46,00
-4,2%
Aktywa 113 616,00 112 767,00
-0,7%
112 272,00
-0,4%
Kapitał własny 112 804,00 111 944,00
-0,8%
111 564,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,54 16,42
-0,8%
16,36
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,34 -0,13
---
-0,06
---