info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 13:50
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 159,00 190,00
19,5%
160,00
-15,8%
174,00
8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -540,00 -643,00
---
-366,00
---
-461,00
---
Zysk (strata) brutto 3 451,00 -648,00
---
12 173,00
---
-442,00
---
Zysk (strata) netto 3 470,00 -648,00
---
12 173,00
---
-442,00
---
Amortyzacja 45,00 74,00
64,4%
56,00
-24,3%
64,00
14,3%
Aktywa 96 927,00 97 064,00
0,1%
105 586,00
8,8%
105 052,00
-0,5%
Kapitał własny 96 369,00 95 723,00
-0,7%
104 485,00
9,2%
104 043,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,13 14,04
-0,7%
15,32
9,2%
15,26
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 -0,10
---
1,78
---
-0,06
---