info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 05:17
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 182,00 164,00
-9,9%
159,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 171,00 -755,00
---
-540,00
---
Zysk (strata) brutto 1 729,00 -750,00
---
3 451,00
---
Zysk (strata) netto 1 256,00 -704,00
---
3 470,00
---
Amortyzacja 47,00 45,00
-4,3%
45,00
0,0%
Aktywa 94 063,00 93 406,00
-0,7%
96 927,00
3,8%
Kapitał własny 93 603,00 92 899,00
-0,8%
96 369,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,72 13,62
-0,8%
14,13
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,10
---
0,51
---