info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 19:14
kontakt
MFOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -35,00
---
-13,00
---
-11,00
---
Zysk (strata) brutto -14,00 -41,00
---
-16,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto -276,00 -41,00
---
-16,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 86 674,00 87 504,00
1,0%
87 500,00
-0,0%
87 619,00
0,1%
Kapitał własny 81 846,00 81 749,00
-0,1%
81 733,00
-0,0%
81 683,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,66 15,64
-0,1%
15,64
-0,0%
15,63
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---