info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.17, godz. 05:23
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 177 231,00 97 745,00
-44,8%
109 171,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 912,00 -19 502,00
---
1 613,00
---
Zysk (strata) brutto 19 205,00 -18 875,00
---
-2 487,00
---
Zysk (strata) netto 13 845,00 -16 520,00
---
-1 675,00
---
Amortyzacja 6 008,00 6 185,00
2,9%
4 910,00
-20,6%
Aktywa 693 684,00 660 562,00
-4,8%
777 493,00
17,7%
Kapitał własny 231 426,00 215 676,00
-6,8%
214 001,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,34 17,09
-6,8%
16,96
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,10 -1,31
---
-0,13
---