info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:31
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 677,00 119,00
-82,4%
442,00
271,4%
101,00
-77,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197,00 -314,00
---
-36,00
---
-1 403,00
---
Zysk (strata) brutto 193,00 -318,00
---
-39,00
---
-1 405,00
---
Zysk (strata) netto 193,00 -318,00
---
-39,00
---
-1 405,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2,00
---
0,00
---
Aktywa 1 867,00 1 560,00
-16,4%
1 431,00
-8,3%
300,00
-79,0%
Kapitał własny -409,00 -894,00
---
-933,00
---
-2 338,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,34 -0,74
---
-0,77
---
-1,93
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,26
---
-0,03
---
-1,16
---