info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 14:30
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 716,00 544,00
-24,0%
677,00
24,4%
119,00
-82,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 227,00 -601,00
---
197,00
---
-314,00
---
Zysk (strata) brutto 222,00 -606,00
---
193,00
---
-318,00
---
Zysk (strata) netto 222,00 -606,00
---
193,00
---
-318,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 391,00 1 923,00
38,2%
1 867,00
-2,9%
1 560,00
-16,4%
Kapitał własny 4,00 -769,00
---
-409,00
---
-894,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,64
---
-0,34
---
-0,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,50
---
0,16
---
-0,26
---