info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 20:01
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 293,00 716,00
144,4%
544,00
-24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 227,00
---
-601,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 222,00
---
-606,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 222,00
---
-606,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 649,00 1 391,00
-15,6%
1 864,00
34,0%
Kapitał własny -218,00 4,00
---
-602,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 0,00
---
-0,50
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,18
---
-0,50
---