info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.21, godz. 22:04
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 303,00 293,00
-3,3%
716,00
144,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41,00 0,00
---
227,00
---
Zysk (strata) brutto 35,00 -4,00
---
222,00
---
Zysk (strata) netto 35,00 -4,00
---
222,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 474,00 1 649,00
11,9%
1 391,00
-15,6%
Kapitał własny -214,00 -218,00
---
4,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,18
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,18
---