info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:09
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 442,00
271,4%
101,00
-77,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -314,00 -36,00
---
-1 403,00
---
Zysk (strata) brutto -318,00 -39,00
---
-1 405,00
---
Zysk (strata) netto -318,00 -39,00
---
-1 405,00
---
Amortyzacja 0,00 2,00
---
0,00
---
Aktywa 1 560,00 1 431,00
-8,3%
300,00
-79,0%
Kapitał własny -894,00 -933,00
---
-2 338,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,74 -0,77
---
-1,93
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,03
---
-1,16
---