info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 22:07
kontakt
REDAN
Kwartalne skonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 031,00 29 513,00
-10,7%
42 202,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 741,00 2 270,00
---
-1 648,00
---
Zysk (strata) brutto -10 291,00 2 072,00
---
27 647,00
1 234,3%
Zysk (strata) netto -9 837,00 3 574,00
---
27 706,00
675,2%
Amortyzacja 1 878,00 1 071,00
-43,0%
1 644,00
53,5%
Aktywa 92 582,00 92 374,00
-0,2%
88 104,00
-4,6%
Kapitał własny -22 196,00 -18 488,00
---
9 313,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,62 -0,52
---
0,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 0,10
---
0,78
676,0%