info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 18:00
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 115,00 44 328,00
16,3%
15 361,00
-65,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 690,00 -12 076,00
---
-2 003,00
---
Zysk (strata) brutto -1 697,00 -98 362,00
---
75,00
---
Zysk (strata) netto -1 901,00 -101 278,00
---
75,00
---
Amortyzacja 674,00 503,00
-25,4%
636,00
26,4%
Aktywa 153 321,00 55 434,00
-63,8%
59 243,00
6,9%
Kapitał własny 115 203,00 13 925,00
-87,9%
14 000,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23 0,39
-87,9%
0,39
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -2,84
---
0,00
---