info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:01
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 328,00 15 361,00
-65,3%
23 270,00
51,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -12 076,00 -2 003,00
---
1 690,00
---
Zysk (strata) brutto -98 362,00 75,00
---
-1 699,00
---
Zysk (strata) netto -101 278,00 75,00
---
-1 699,00
---
Amortyzacja 503,00 636,00
26,4%
660,00
3,8%
Aktywa 55 434,00 59 243,00
6,9%
56 451,00
-4,7%
Kapitał własny 13 925,00 14 000,00
0,5%
12 301,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,39
0,5%
0,34
-12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,84 0,00
---
-0,05
---