info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:00
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 041,00 35 788,00
-5,9%
38 115,00
6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 031,00 -1 828,00
---
-1 690,00
---
Zysk (strata) brutto -5 064,00 -4 358,00
---
-1 697,00
---
Zysk (strata) netto -5 048,00 -4 253,00
---
-1 901,00
---
Amortyzacja 688,00 674,00
-2,0%
674,00
0,0%
Aktywa 164 460,00 155 878,00
-5,2%
153 321,00
-1,6%
Kapitał własny 121 357,00 117 104,00
-3,5%
115 203,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,28
-3,5%
3,23
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,12
---
-0,05
---