info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:01
kontakt
REDAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 270,00 14 019,00
-39,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 690,00 -11 904,00
---
Zysk (strata) brutto -1 699,00 25,00
---
Zysk (strata) netto -1 699,00 25,00
---
Amortyzacja 660,00 628,00
-4,8%
Aktywa 56 451,00 70 456,00
24,8%
Kapitał własny 12 301,00 12 326,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,00
---