info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:26
kontakt
UNIMOT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 014 531,00 1 283 464,00
26,5%
1 216 618,00
-5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 925,00 3 244,00
-85,8%
32 668,00
907,0%
Zysk (strata) brutto 22 472,00 2 376,00
-89,4%
30 991,00
1 204,3%
Zysk (strata) netto 18 202,00 1 982,00
-89,1%
25 119,00
1 167,4%
Amortyzacja 1 501,00 2 213,00
47,4%
2 231,00
0,8%
Aktywa 675 519,00 660 952,00
-2,2%
743 474,00
12,5%
Kapitał własny 232 636,00 234 618,00
0,9%
259 737,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,38 28,62
0,9%
31,68
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,22 0,24
-89,1%
3,06
1 166,1%