info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 10:02
kontakt
UNIMOT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 995 430,00 1 208 115,00
21,4%
1 301 900,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 860,00 31 042,00
141,4%
14 208,00
-54,2%
Zysk (strata) brutto 10 583,00 28 792,00
172,1%
11 192,00
-61,1%
Zysk (strata) netto 8 393,00 23 205,00
176,5%
8 764,00
-62,2%
Amortyzacja 1 371,00 1 008,00
-26,5%
1 081,00
7,2%
Aktywa 625 435,00 754 561,00
20,6%
640 479,00
-15,1%
Kapitał własny 211 638,00 234 843,00
11,0%
243 607,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,82 28,65
11,0%
29,72
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,02 2,83
176,5%
1,07
-62,2%