info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 11:30
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 838,00 77 589,00
122,7%
62 779,00
-19,1%
36 380,00
-42,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 656,00 9 420,00
-2,4%
-74 691,00
---
-1 657,00
---
Zysk (strata) brutto 9 215,00 8 999,00
-2,3%
-74 849,00
---
-1 322,00
---
Zysk (strata) netto 7 439,00 7 169,00
-3,6%
-67 710,00
---
-1 082,00
---
Amortyzacja 1 075,00 1 000,00
-7,0%
934,00
-6,6%
952,00
1,9%
Aktywa 235 573,00 259 273,00
10,1%
124 969,00
-51,8%
134 268,00
7,4%
Kapitał własny 126 864,00 134 033,00
5,7%
66 323,00
-50,5%
65 240,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,32 13,01
5,7%
6,44
-50,5%
6,33
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,70
-3,6%
-6,57
---
-0,10
---