info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:52
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 98 617,00 80 959,00
-17,9%
40 342,00
-50,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 969,00 5 638,00
-52,9%
-2 887,00
---
Zysk (strata) brutto 11 428,00 5 539,00
-51,5%
-3 029,00
---
Zysk (strata) netto 9 252,00 4 463,00
-51,8%
-2 476,00
---
Amortyzacja 1 232,00 1 210,00
-1,8%
1 216,00
0,5%
Aktywa 231 567,00 198 614,00
-14,2%
204 159,00
2,8%
Kapitał własny 117 437,00 121 901,00
3,8%
119 424,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,40 11,84
3,8%
11,60
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 0,43
-51,8%
-0,24
---