info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:30
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 697,00 73 832,00
157,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 651,00 5 738,00
---
Zysk (strata) brutto -6 381,00 4 976,00
---
Zysk (strata) netto -5 625,00 4 020,00
---
Amortyzacja 924,00 920,00
-0,4%
Aktywa 158 806,00 192 359,00
21,1%
Kapitał własny 59 615,00 63 634,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,79 6,18
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,55 0,39
---