info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 14:02
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 926,00 11 834,00
8,3%
12 772,00
7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -82,00 -466,00
---
484,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -586,00
---
634,00
---
Zysk (strata) netto -147,00 -563,00
---
679,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 37 173,00 35 915,00
-3,4%
37 120,00
3,4%
Kapitał własny 17 831,00 17 269,00
-3,2%
17 947,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-3,5%
0,11
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---