info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:13
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 229,00 12 960,00
15,4%
13 719,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -272,00 383,00
---
573,00
49,6%
Zysk (strata) brutto -348,00 337,00
---
505,00
49,9%
Zysk (strata) netto -325,00 360,00
---
392,00
8,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 319,00 35 097,00
-0,6%
34 590,00
-1,4%
Kapitał własny 17 628,00 17 988,00
2,0%
18 380,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
1,8%
0,12
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
0,0%