info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 16:06
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 660,00 10 811,00
-7,3%
10 926,00
1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -341,00 270,00
---
-82,00
---
Zysk (strata) brutto -371,00 130,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) netto -389,00 158,00
---
-147,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 37 017,00 36 491,00
-1,4%
37 173,00
1,9%
Kapitał własny 17 820,00 17 978,00
0,9%
17 831,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
0,9%
0,11
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---