info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 11:01
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 388 051,00 533 533,00
37,5%
243 632,00
-54,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 638,00 11 610,00
-25,8%
10 309,00
-11,2%
Zysk (strata) brutto 13 563,00 9 581,00
-29,4%
9 140,00
-4,6%
Zysk (strata) netto 10 976,00 7 083,00
-35,5%
7 254,00
2,4%
Amortyzacja 5 280,00 5 930,00
12,3%
5 381,00
-9,3%
Aktywa 871 105,00 1 258 194,00
44,4%
1 021 108,00
-18,8%
Kapitał własny 221 816,00 228 623,00
3,1%
236 727,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,66 9,95
3,1%
10,31
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,31
-35,6%
0,32
2,6%