info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:52
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 373 817,00 371 798,00
-0,5%
204 465,00
-45,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 762,00 25 791,00
63,6%
8 775,00
-66,0%
Zysk (strata) brutto 14 475,00 24 951,00
72,4%
8 269,00
-66,9%
Zysk (strata) netto 11 653,00 21 331,00
83,1%
6 699,00
-68,6%
Amortyzacja 5 008,00 5 540,00
10,6%
5 348,00
-3,5%
Aktywa 1 053 906,00 1 017 030,00
-3,5%
998 252,00
-1,8%
Kapitał własny 233 441,00 254 820,00
9,2%
261 501,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,16 11,09
9,2%
11,38
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,51 0,93
83,2%
0,29
-68,6%