info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:44
kontakt
TORPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 542 152,00 256 161,00
-52,8%
389 286,00
52,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 334,00 4 927,00
-75,8%
9 427,00
91,3%
Zysk (strata) brutto 17 496,00 4 899,00
-72,0%
7 530,00
53,7%
Zysk (strata) netto 13 986,00 3 849,00
-72,5%
5 837,00
51,6%
Amortyzacja 4 818,00 4 567,00
-5,2%
5 230,00
14,5%
Aktywa 833 996,00 677 652,00
-18,7%
772 803,00
14,0%
Kapitał własny 207 100,00 210 746,00
1,8%
210 924,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,02 9,18
1,8%
9,18
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,17
-72,4%
0,25
51,2%