info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 17:27
kontakt
ALTUSTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 668,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 481,00 -1 511,00
---
-594,00
---
Zysk (strata) brutto -1 683,00 -1 418,00
---
-521,00
---
Zysk (strata) netto -1 656,00 -1 486,00
---
-505,00
---
Amortyzacja 22,00 18,00
-18,2%
17,00
-5,6%
Aktywa 53 291,00 51 255,00
-3,8%
51 112,00
-0,3%
Kapitał własny 44 326,00 42 770,00
-3,5%
42 265,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,93
-3,5%
1,03
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,01
---