info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 03:06
kontakt
ALTUSTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 511,00 -594,00
---
Zysk (strata) brutto -1 418,00 -521,00
---
Zysk (strata) netto -1 486,00 -505,00
---
Amortyzacja 18,00 17,00
-5,6%
Aktywa 51 255,00 51 112,00
-0,3%
Kapitał własny 42 770,00 42 265,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 1,03
11,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---