info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 04:57
kontakt
ALTUSTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 805,00 668,00
-82,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 369,00 -1 481,00
---
-1 511,00
---
Zysk (strata) brutto -9 735,00 -1 683,00
---
-1 418,00
---
Zysk (strata) netto -9 724,00 -1 656,00
---
-1 486,00
---
Amortyzacja 25,00 22,00
-12,0%
18,00
-18,2%
Aktywa 108 150,00 53 291,00
-50,7%
51 255,00
-3,8%
Kapitał własny 98 022,00 44 326,00
-54,8%
42 770,00
-3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 0,96
-54,8%
0,93
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,04
---
-0,03
---