info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 04:24
kontakt
ALTUSTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -594,00 -620,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) brutto -521,00 -665,00
---
-293,00
---
Zysk (strata) netto -505,00 -721,00
---
-292,00
---
Amortyzacja 17,00 14,00
-17,6%
14,00
0,0%
Aktywa 51 112,00 49 875,00
-2,4%
49 541,00
-0,7%
Kapitał własny 42 265,00 41 544,00
-1,7%
41 252,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,02
-1,7%
1,01
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,01
---