info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 11:24
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 233,00 1 806,00
46,5%
1 906,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 465,00 214,00
-85,4%
960,00
348,6%
Zysk (strata) brutto 1 640,00 76,00
-95,4%
817,00
975,0%
Zysk (strata) netto 1 348,00 32,00
-97,6%
626,00
1 856,2%
Amortyzacja 46,00 49,00
6,5%
49,00
0,0%
Aktywa 93 986,00 95 233,00
1,3%
115 771,00
21,6%
Kapitał własny 59 337,00 59 369,00
0,1%
59 946,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,38
0,1%
6,09
341,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-96,8%
0,06
6 300,0%