info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 07:43
kontakt
ELKOP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 806,00 1 906,00
5,5%
2 689,00
41,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 214,00 960,00
348,6%
648,00
-32,5%
Zysk (strata) brutto 76,00 817,00
975,0%
186,00
-77,2%
Zysk (strata) netto 32,00 626,00
1 856,2%
125,00
-80,0%
Amortyzacja 49,00 49,00
0,0%
47,00
-4,1%
Aktywa 95 233,00 115 771,00
21,6%
122 779,00
6,1%
Kapitał własny 59 369,00 59 946,00
1,0%
60 071,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 6,09
341,7%
6,10
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
6 300,0%
0,01
-79,7%