info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 00:00
kontakt
BEST
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198 573,00 190 150,00
-4,2%
222 168,00
16,8%
295 142,00
32,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91 356,00 75 059,00
-17,8%
84 700,00
12,8%
87 298,00
3,1%
Zysk (strata) brutto 56 060,00 35 632,00
-36,4%
24 681,00
-30,7%
42 377,00
71,7%
Zysk (strata) netto 54 552,00 32 072,00
-41,2%
19 475,00
-39,3%
34 329,00
76,3%
Amortyzacja 5 239,00 5 853,00
11,7%
8 217,00
40,4%
8 153,00
-0,8%
Aktywa 1 239 079,00 1 283 348,00
3,6%
1 244 868,00
-3,0%
1 134 887,00
-8,8%
Kapitał własny 422 680,00 450 558,00
6,6%
472 229,00
4,8%
504 864,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,37 19,58
6,6%
20,52
4,8%
21,94
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,37 1,39
-41,2%
0,85
-39,3%
1,49
76,4%