info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 04:25
kontakt
BEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 444,00 24 053,00
23,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -370,00 2 637,00
---
Zysk (strata) brutto -3 352,00 -1 495,00
---
Zysk (strata) netto -4 268,00 -2 029,00
---
Amortyzacja 2 003,00 1 996,00
-0,3%
Aktywa 811 976,00 812 166,00
0,0%
Kapitał własny 231 376,00 229 624,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,05 9,98
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,09
---