info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 16:57
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 491 924,00 1 830 317,00
22,7%
618 341,00
-66,2%
2 071 433,00
235,0%
Przychody z tytułu prowizji 260 498,00 239 857,00
-7,9%
259 483,00
8,2%
260 648,00
0,4%
Wynik na działalności bankowej 120 979,00 -1 037 269,00
---
509 588,00
---
597 527,00
17,3%
Zysk (strata) brutto -12 980,00 -1 140 658,00
---
413 452,00
---
533 601,00
29,1%
Zysk (strata) netto -140 261,00 -1 000 902,00
---
248 937,00
---
252 146,00
1,3%
Amortyzacja 52 625,00 52 219,00
-0,8%
52 476,00
0,5%
52 521,00
0,1%
Aktywa 108 858 216,00 110 193 773,00
1,2%
110 941 969,00
0,7%
113 827 975,00
2,6%
Kapitał własny 5 778 736,00 4 865 780,00
-15,8%
5 494 406,00
12,9%
6 072 502,00
10,5%
Współczynnik wypłacalności 15,19 12,36
-18,6%
14,42
16,7%
14,14
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,76 4,01
-15,8%
4,53
12,9%
5,01
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,82
---
0,20
---
0,21
1,5%