info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 15:38
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 703 997,00 917 509,00
30,3%
899 489,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 183 328,00 207 395,00
13,1%
210 493,00
1,5%
Wynik na działalności bankowej 374 264,00 194 359,00
-48,1%
321 087,00
65,2%
Zysk (strata) brutto 237 573,00 91 340,00
-61,6%
97 513,00
6,8%
Zysk (strata) netto 177 978,00 20 196,00
-88,7%
42 357,00
109,7%
Amortyzacja 32 630,00 49 508,00
51,7%
49 653,00
0,3%
Aktywa 87 277 330,00 96 824 788,00
10,9%
100 811 595,00
4,1%
Kapitał własny 8 716 578,00 8 690 087,00
-0,3%
8 789 011,00
1,1%
Współczynnik wypłacalności 0,00 20,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,18 7,16
-0,3%
7,24
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,02
-88,4%
0,04
105,9%