info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 10:34
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 650 419,00 666 707,00
2,5%
694 047,00
4,1%
703 997,00
1,4%
Przychody z tytułu prowizji 166 782,00 174 274,00
4,5%
180 361,00
3,5%
183 328,00
1,6%
Wynik na działalności bankowej 343 672,00 381 704,00
11,1%
386 265,00
1,2%
374 264,00
-3,1%
Zysk (strata) brutto 250 142,00 266 887,00
6,7%
272 142,00
2,0%
237 573,00
-12,7%
Zysk (strata) netto 190 327,00 197 199,00
3,6%
205 310,00
4,1%
177 978,00
-13,3%
Amortyzacja 13 609,00 30 863,00
126,8%
32 707,00
6,0%
32 630,00
-0,2%
Aktywa 79 279 034,00 81 083 784,00
2,3%
83 171 132,00
2,6%
87 277 330,00
4,9%
Kapitał własny 8 135 969,00 8 306 046,00
2,1%
8 522 594,00
2,6%
8 716 578,00
2,3%
Współczynnik wypłacalności 21,49 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,71 6,85
2,1%
7,02
2,6%
7,18
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
3,8%
0,17
3,7%
0,15
-13,0%