info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:28
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 666 707,00 694 047,00
4,1%
703 997,00
1,4%
917 509,00
30,3%
Przychody z tytułu prowizji 174 274,00 180 361,00
3,5%
183 328,00
1,6%
207 395,00
13,1%
Wynik na działalności bankowej 381 704,00 386 265,00
1,2%
374 264,00
-3,1%
194 359,00
-48,1%
Zysk (strata) brutto 266 887,00 272 142,00
2,0%
237 573,00
-12,7%
91 340,00
-61,6%
Zysk (strata) netto 197 199,00 205 310,00
4,1%
177 978,00
-13,3%
20 196,00
-88,7%
Amortyzacja 30 863,00 32 707,00
6,0%
32 630,00
-0,2%
49 508,00
51,7%
Aktywa 81 083 784,00 83 171 132,00
2,6%
87 277 330,00
4,9%
96 824 788,00
10,9%
Kapitał własny 8 306 046,00 8 522 594,00
2,6%
8 716 578,00
2,3%
8 690 087,00
-0,3%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
20,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,85 7,02
2,6%
7,18
2,3%
7,16
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,17
3,7%
0,15
-13,0%
0,02
-88,4%