info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 15:45
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 899 489,00 787 871,00
-12,4%
665 640,00
-15,5%
Przychody z tytułu prowizji 210 493,00 191 748,00
-8,9%
202 399,00
5,6%
Wynik na działalności bankowej 321 087,00 395 347,00
23,1%
296 691,00
-25,0%
Zysk (strata) brutto 97 513,00 107 181,00
9,9%
104 620,00
-2,4%
Zysk (strata) netto 42 357,00 53 675,00
26,7%
41 833,00
-22,1%
Amortyzacja 49 653,00 50 025,00
0,7%
48 292,00
-3,5%
Aktywa 100 811 595,00 101 514 403,00
0,7%
101 320 164,00
-0,2%
Kapitał własny 8 789 011,00 8 973 380,00
2,1%
8 977 307,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,24 7,40
2,1%
7,40
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
25,7%
0,03
-22,7%