info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:14
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 620 442,00 650 419,00
4,8%
666 707,00
2,5%
694 047,00
4,1%
Przychody z tytułu prowizji 173 624,00 166 782,00
-3,9%
174 274,00
4,5%
180 361,00
3,5%
Wynik na działalności bankowej 333 304,00 343 672,00
3,1%
381 704,00
11,1%
386 265,00
1,2%
Zysk (strata) brutto 236 771,00 250 142,00
5,6%
266 887,00
6,7%
272 142,00
2,0%
Zysk (strata) netto 178 199,00 190 327,00
6,8%
197 199,00
3,6%
205 310,00
4,1%
Amortyzacja 12 511,00 13 609,00
8,8%
30 863,00
126,8%
32 707,00
6,0%
Aktywa 72 522 198,00 79 279 034,00
9,3%
81 083 784,00
2,3%
83 171 132,00
2,6%
Kapitał własny 7 885 146,00 8 135 969,00
3,2%
8 306 046,00
2,1%
8 522 594,00
2,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 21,49
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,50 6,71
3,2%
6,85
2,1%
7,02
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
6,8%
0,16
3,8%
0,17
3,7%