info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:17
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 665 640,00 636 728,00
-4,3%
628 087,00
-1,4%
661 810,00
5,4%
Przychody z tytułu prowizji 202 399,00 204 627,00
1,1%
213 064,00
4,1%
218 445,00
2,5%
Wynik na działalności bankowej 296 691,00 63 074,00
-78,7%
-43 467,00
---
-64 451,00
---
Zysk (strata) brutto 104 620,00 -115 598,00
---
-211 160,00
---
-123 676,00
---
Zysk (strata) netto 41 833,00 -119 286,00
---
-274 240,00
---
-215 950,00
---
Amortyzacja 48 292,00 48 392,00
0,2%
48 793,00
0,8%
47 260,00
-3,1%
Aktywa 101 320 164,00 97 015 626,00
-4,2%
103 347 034,00
6,5%
103 476 198,00
0,1%
Kapitał własny 8 977 307,00 8 835 703,00
-1,6%
8 469 164,00
-4,1%
8 246 891,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 0,00 19,16
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,40 7,28
-1,6%
6,98
-4,1%
6,80
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,10
---
-0,23
---
-0,18
---