info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.27, godz. 08:44
kontakt
ECERAMICS
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -602,00 -21,00
---
Zysk (strata) brutto -904,00 -308,00
---
Zysk (strata) netto -875,00 -499,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 29 799,00 34 015,00
14,1%
Kapitał własny 10 083,00 9 476,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---