info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:27
kontakt
ECERAMICS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -1,00
---
-11,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 10,00
0,0%
591,00
5 810,0%
Zysk (strata) netto 31,00 8,00
-74,2%
567,00
6 987,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 20 273,00 20 292,00
0,1%
20 875,00
2,9%
Kapitał własny 17 750,00 17 758,00
0,0%
18 326,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---