info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 11:24
kontakt
NEPTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 413,00 6 099,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 690,00 208,00
-69,9%
Zysk (strata) brutto 680,00 214,00
-68,5%
Zysk (strata) netto 628,00 68,00
-89,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 11 667,00 11 611,00
-0,5%
Kapitał własny 4 229,00 4 297,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,23 4,30
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,07
-89,2%