info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 03:46
kontakt
BORUTA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 080,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 066,00
Zysk (strata) brutto 689,00
Zysk (strata) netto 583,00
Amortyzacja 2 448,00
Aktywa 83 162,00
Kapitał własny 54 101,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00