info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 03:53
kontakt
BORUTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 852,00 5 361,00
-39,4%
7 915,00
47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 084,00 -345,00
---
526,00
---
Zysk (strata) brutto 2 012,00 -426,00
---
439,00
---
Zysk (strata) netto 2 007,00 -426,00
---
439,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 65 482,00 68 031,00
3,9%
71 196,00
4,7%
Kapitał własny 38 008,00 37 582,00
-1,1%
43 021,00
14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,16
-1,3%
0,16
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---