info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.05, godz. 23:29
kontakt
BORUTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 566,00 8 918,00
4,1%
8 184,00
-8,2%
9 355,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 624,00 910,00
45,8%
376,00
-58,7%
-468,00
---
Zysk (strata) brutto 523,00 780,00
49,1%
414,00
-46,9%
-586,00
---
Zysk (strata) netto 523,00 780,00
49,1%
402,00
-48,5%
-783,00
---
Amortyzacja 0,00 590,00
---
599,00
1,5%
594,00
-0,8%
Aktywa 84 002,00 85 748,00
2,1%
86 685,00
1,1%
188 336,00
117,3%
Kapitał własny 54 621,00 55 401,00
1,4%
55 803,00
0,7%
55 020,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
1,2%
0,18
1,1%
0,17
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
-50,0%
-0,00
---