info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 04:04
kontakt
KLEBAINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83,00
Zysk (strata) brutto -1 472,00
Zysk (strata) netto -1 472,00
Amortyzacja 23,00
Aktywa 7 035,00
Kapitał własny -15 158,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,31
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13