info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 03:58
kontakt
BPX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 844,00 25 268,00
6,0%
27 685,00
9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 654,00 -1 797,00
---
3 916,00
---
Zysk (strata) brutto 973,00 -1 990,00
---
4 328,00
---
Zysk (strata) netto 848,00 -2 687,00
---
3 851,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 61 896,00 66 904,00
8,1%
73 474,00
9,8%
Kapitał własny 39 929,00 38 548,00
-3,5%
42 399,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,92 1,85
-3,4%
2,04
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,13
---
0,18
---