info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 12:16
kontakt
REDWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 173,00 118,00
-31,8%
0,00
---
137,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 -238,00
---
0,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -182,00 -628,00
---
0,00
---
-121,00
---
Zysk (strata) netto -136,00 -671,00
---
0,00
---
-124,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 446,00 13 074,00
-2,8%
33 906,00
159,3%
13 552,00
-60,0%
Kapitał własny -29 812,00 -30 483,00
---
10 496,00
---
-30 607,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -11,69 -11,95
---
-11,95
---
-12,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,26
---
-0,26
---
-0,05
---