info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 08:44
kontakt
2CPARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 12 272,00
68 077,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -688,00 -10 059,00
---
-313,00
---
Zysk (strata) brutto -1 416,00 -10 891,00
---
-1 191,00
---
Zysk (strata) netto -1 396,00 -8 946,00
---
-1 146,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 32 171,00 21 456,00
-33,3%
20 920,00
-2,5%
Kapitał własny 5 157,00 -3 548,00
---
-4 960,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 -0,31
---
-0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,77
---
-0,10
---