info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 15:32
kontakt
2CPARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00
Zysk (strata) brutto -450,00
Zysk (strata) netto -430,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 21 114,00
Kapitał własny -5 123,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04