info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 03:37
kontakt
TALANX
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Składki na udziale własnym 13 450 000,00 14 435 000,00
7,3%
15 917 000,00
10,3%
16 746 000,00
5,2%
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 145 000,00 1 259 000,00
10,0%
1 278 000,00
1,5%
656 000,00
-48,7%
Przychody z lokat 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 1 051 000,00 1 128 000,00
7,3%
1 150 000,00
2,0%
642 000,00
-44,2%
Zysk (strata) netto 463 000,00 437 000,00
-5,6%
477 000,00
9,2%
325 000,00
-31,9%
Aktywa 157 702 000,00 163 288 000,00
3,5%
173 608 000,00
6,3%
179 912 000,00
3,6%
Kapitał własny 8 968 000,00 8 592 000,00
-4,2%
9 617 000,00
11,9%
10 106 000,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,48 33,99
-4,2%
38,04
11,9%
39,98
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,83 1,73
-5,6%
1,89
9,1%
1,29
-31,8%