info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 00:17
kontakt
MBFGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 072,00 4 296,00
39,8%
5 023,00
16,9%
2 713,00
-46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -475,00 -338,00
---
-95,00
---
-231,00
---
Zysk (strata) brutto -835,00 92,00
---
4 324,00
4 600,0%
-2 408,00
---
Zysk (strata) netto -837,00 92,00
---
3 755,00
3 981,5%
-2 408,00
---
Amortyzacja 20,00 5,00
-75,0%
4,00
-20,0%
6,00
50,0%
Aktywa 5 883,00 6 860,00
16,6%
13 984,00
103,8%
9 005,00
-35,6%
Kapitał własny 4 265,00 4 525,00
6,1%
9 770,00
115,9%
7 361,00
-24,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 2,02
2,5%
3,49
72,7%
2,63
-24,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 0,04
---
1,34
3 170,7%
-0,86
---