info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 03:51
kontakt
MBFGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 183,00 2 183,00
0,0%
1 835,00
-15,9%
2 718,00
48,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -154,00 -154,00
---
74,00
---
142,00
91,9%
Zysk (strata) brutto 15 377,00 15 377,00
0,0%
74,00
-99,5%
141,00
90,5%
Zysk (strata) netto 15 377,00 15 377,00
0,0%
74,00
-99,5%
141,00
90,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 22 833,00 22 833,00
0,0%
11 807,00
-48,3%
8 246,00
-30,2%
Kapitał własny 19 907,00 19 907,00
0,0%
10 354,00
-48,0%
7 502,00
-27,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,89 8,89
0,0%
3,70
-58,4%
2,68
-27,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,86 6,86
0,0%
0,03
-99,6%
0,05
92,3%