info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.16, godz. 02:19
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 286,00 544,00
-76,2%
223,00
-59,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 392,00 291,00
-25,8%
-49,00
---
Zysk (strata) brutto 390,00 291,00
-25,4%
-1 631,00
---
Zysk (strata) netto 390,00 291,00
-25,4%
-1 631,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
1,00
0,0%
Aktywa 8 246,00 9 010,00
9,3%
6 853,00
-23,9%
Kapitał własny 7 502,00 7 706,00
2,7%
5 962,00
-22,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,75
2,7%
2,13
-22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,10
-25,2%
-0,58
---