info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:40
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 533,00 404,00
-24,2%
580,00
43,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 70,00
250,0%
-139,00
---
Zysk (strata) brutto 20,00 70,00
250,0%
-141,00
---
Zysk (strata) netto 20,00 70,00
250,0%
-141,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 260,00 11 807,00
-3,7%
12 013,00
1,7%
Kapitał własny 10 265,00 10 354,00
0,9%
10 213,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,67 3,70
0,9%
3,65
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
257,1%
-0,05
---