info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 00:16
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 432,00 2 286,00
429,2%
544,00
-76,2%
223,00
-59,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 392,00
3 820,0%
291,00
-25,8%
-49,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 390,00
3 800,0%
291,00
-25,4%
-1 631,00
---
Zysk (strata) netto 10,00 390,00
3 800,0%
291,00
-25,4%
-1 631,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
1,00
0,0%
Aktywa 11 604,00 8 246,00
-28,9%
9 010,00
9,3%
6 853,00
-23,9%
Kapitał własny 9 915,00 7 502,00
-24,3%
7 706,00
2,7%
5 962,00
-22,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,54 2,68
-24,3%
2,75
2,7%
2,13
-22,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,14
3 375,0%
0,10
-25,2%
-0,58
---