info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 01:36
kontakt
PFMEDICAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -287,00 -343,00
---
-291,00
---
Zysk (strata) brutto -90,00 -143,00
---
-771,00
---
Zysk (strata) netto -90,00 -143,00
---
-771,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 77,00 81,00
5,2%
64,00
-21,0%
Kapitał własny -7 924,00 -8 067,00
---
-8 837,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,00 -6,10
---
-6,69
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,11
---
-0,58
---