info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.22, godz. 11:55
kontakt
MBANK
Roczne skonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 518 190,00 4 518 190,00
0,0%
5 071 664,00
12,2%
4 688 353,00
-7,6%
Przychody z tytułu prowizji 1 630 341,00 1 678 779,00
3,0%
2 010 656,00
19,8%
2 244 561,00
11,6%
Wynik na działalności bankowej 2 492 915,00 2 513 264,00
0,8%
2 803 495,00
11,5%
2 388 446,00
-14,8%
Zysk (strata) brutto 1 786 649,00 1 800 314,00
0,8%
1 555 045,00
-13,6%
609 731,00
-60,8%
Zysk (strata) netto 1 302 786,00 1 316 451,00
1,0%
1 010 350,00
-23,3%
103 831,00
-89,7%
Amortyzacja 299 326,00 0,00
---
423 463,00
---
466 724,00
10,2%
Aktywa 145 780 558,00 145 750 119,00
-0,0%
158 720 583,00
8,9%
180 136 294,00
13,5%
Kapitał własny 15 169 107,00 15 213 980,00
0,3%
16 151 303,00
6,2%
16 673 133,00
3,2%
Współczynnik wypłacalności 20,69 20,69
0,0%
19,46
-5,9%
19,86
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 358,33 358,33
0,0%
381,39
6,4%
393,56
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 30,78 30,78
0,0%
23,86
-22,5%
2,45
-89,7%