info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 04:59
kontakt
MBANK
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 961 606,00 3 961 606,00
0,0%
4 454 856,00
12,5%
4 109 239,00
-7,8%
Przychody z tytułu prowizji 1 467 005,00 1 504 002,00
2,5%
1 859 935,00
23,7%
2 095 250,00
12,7%
Wynik na działalności bankowej 2 494 449,00 2 509 868,00
0,6%
3 165 528,00
26,1%
2 186 320,00
-30,9%
Zysk (strata) brutto 1 693 310,00 1 706 975,00
0,8%
1 484 465,00
-13,0%
572 996,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 1 303 820,00 1 317 485,00
1,0%
980 980,00
-25,5%
93 047,00
-90,5%
Amortyzacja 227 743,00 0,00
---
329 546,00
---
388 271,00
17,8%
Aktywa 137 679 609,00 137 649 170,00
-0,0%
149 228 273,00
8,4%
172 009 684,00
15,3%
Kapitał własny 15 130 170,00 15 175 043,00
0,3%
16 115 007,00
6,2%
16 467 692,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 24,20 24,20
0,0%
22,84
-5,6%
22,95
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 357,41 357,41
0,0%
380,53
6,5%
388,71
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 30,80 30,80
0,0%
23,16
-24,8%
2,20
-90,5%