info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 09:25
kontakt
MBANK
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 063 235,00 1 019 381,00
-4,1%
1 035 175,00
1,5%
Przychody z tytułu prowizji 611 132,00 645 938,00
5,7%
646 334,00
0,1%
Wynik na działalności bankowej 401 263,00 825 739,00
105,8%
643 455,00
-22,1%
Zysk (strata) brutto -7 598,00 504 322,00
---
238 505,00
-52,7%
Zysk (strata) netto -174 682,00 317 125,00
---
108 683,00
-65,7%
Amortyzacja 117 649,00 120 529,00
2,4%
122 302,00
1,5%
Aktywa 180 136 294,00 194 217 052,00
7,8%
198 470 892,00
2,2%
Kapitał własny 16 673 133,00 16 747 030,00
0,4%
16 691 714,00
-0,3%
Współczynnik wypłacalności 19,86 19,19
-3,4%
17,55
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 393,56 395,30
0,4%
393,99
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,12 7,48
---
2,56
-65,7%