info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 20:54
kontakt
MBANK
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 464 435,00 2 545 593,00
3,3%
2 545 593,00
0,0%
2 054 556,00
-19,3%
Przychody z tytułu prowizji 953 072,00 1 079 913,00
13,3%
1 079 913,00
0,0%
1 292 272,00
19,7%
Wynik na działalności bankowej 1 314 342,00 1 339 833,00
1,9%
1 335 681,00
-0,3%
1 469 194,00
10,0%
Zysk (strata) brutto 749 175,00 362 370,00
-51,6%
362 370,00
0,0%
742 827,00
105,0%
Zysk (strata) netto 535 586,00 177 900,00
-66,8%
177 900,00
0,0%
425 808,00
139,4%
Amortyzacja 202 135,00 234 567,00
16,0%
234 567,00
0,0%
242 831,00
3,5%
Aktywa 152 433 213,00 182 942 801,00
20,0%
182 942 801,00
0,0%
198 470 892,00
8,5%
Kapitał własny 15 679 158,00 16 910 784,00
7,9%
16 910 784,00
0,0%
16 691 714,00
-1,3%
Współczynnik wypłacalności 19,66 19,26
-2,0%
19,26
0,0%
17,55
-8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 370,38 399,32
7,8%
399,32
0,0%
393,99
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,65 4,20
-66,8%
4,20
0,0%
10,05
139,3%