info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 01:57
kontakt
MBANK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 165 384,00 2 252 110,00
4,0%
2 252 110,00
0,0%
1 782 816,00
-20,8%
Przychody z tytułu prowizji 876 030,00 1 001 940,00
14,4%
1 001 940,00
0,0%
1 207 305,00
20,5%
Wynik na działalności bankowej 1 776 743,00 1 291 718,00
-27,3%
1 291 328,00
-0,0%
1 361 097,00
5,4%
Zysk (strata) brutto 705 222,00 343 236,00
-51,3%
343 236,00
0,0%
684 339,00
99,4%
Zysk (strata) netto 513 515,00 174 392,00
-66,0%
174 392,00
0,0%
398 026,00
128,2%
Amortyzacja 158 645,00 192 200,00
21,2%
192 200,00
0,0%
198 901,00
3,5%
Aktywa 143 942 202,00 174 380 077,00
21,1%
174 380 077,00
0,0%
190 479 265,00
9,2%
Kapitał własny 15 681 638,00 16 725 212,00
6,7%
16 725 212,00
0,0%
16 313 991,00
-2,5%
Współczynnik wypłacalności 23,40 22,34
-4,5%
22,34
0,0%
20,10
-10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 370,44 394,94
6,6%
394,94
0,0%
385,08
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,13 4,12
-66,1%
4,12
0,0%
9,40
128,1%