info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 07:15
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 056 238,00 1 109 146,00
5,0%
1 168 926,00
5,4%
1 120 546,00
-4,1%
Przychody z tytułu prowizji 362 074,00 373 977,00
3,3%
394 362,00
5,5%
423 508,00
7,4%
Wynik na działalności bankowej 486 115,00 1 318 402,00
171,2%
931 326,00
-29,4%
522 771,00
-43,9%
Zysk (strata) brutto 261 943,00 403 338,00
54,0%
505 374,00
25,3%
269 279,00
-46,7%
Zysk (strata) netto 147 478,00 326 096,00
121,1%
356 435,00
9,3%
106 440,00
-70,1%
Amortyzacja 79 645,00 79 000,00
-0,8%
80 875,00
2,4%
90 026,00
11,3%
Aktywa 142 564 251,00 143 942 202,00
1,0%
150 570 225,00
4,6%
149 228 273,00
-0,9%
Kapitał własny 15 334 221,00 15 681 638,00
2,3%
16 070 222,00
2,5%
16 115 007,00
0,3%
Współczynnik wypłacalności 24,34 23,40
-3,9%
23,26
-0,6%
22,84
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 362,23 370,44
2,3%
379,48
2,4%
380,53
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,48 7,70
121,1%
8,42
9,3%
2,51
-70,1%