info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 08:36
kontakt
IMMOBILE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 917,00 1 787,00
-6,8%
1 654,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -141,00 -1 750,00
---
-153,00
---
Zysk (strata) brutto -568,00 -506,00
---
-372,00
---
Zysk (strata) netto -385,00 -396,00
---
-307,00
---
Amortyzacja 23,00 465,00
1 921,7%
253,00
-45,6%
Aktywa 260 265,00 273 768,00
5,2%
271 337,00
-0,9%
Kapitał własny 159 830,00 157 015,00
-1,8%
157 941,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,12 2,08
-1,8%
2,10
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---