info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 20:56
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 581,00 27 780,00
4,5%
29 423,00
5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 249,00 16 798,00
-2,6%
18 480,00
10,0%
Zysk (strata) brutto 17 378,00 16 937,00
-2,5%
18 769,00
10,8%
Zysk (strata) netto 14 025,00 13 650,00
-2,7%
15 094,00
10,6%
Amortyzacja 892,00 944,00
5,8%
1 153,00
22,1%
Aktywa 42 552,00 58 661,00
37,9%
60 273,00
2,7%
Kapitał własny 38 537,00 52 212,00
35,5%
53 401,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,50 2,03
35,5%
2,07
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,53
-2,8%
0,59
10,6%