info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 05:28
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 177,00 32 319,00
7,1%
32 357,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 547,00 19 899,00
7,3%
19 938,00
0,2%
Zysk (strata) brutto 18 184,00 20 282,00
11,5%
20 329,00
0,2%
Zysk (strata) netto 14 672,00 16 270,00
10,9%
16 432,00
1,0%
Amortyzacja 1 268,00 1 368,00
7,9%
1 457,00
6,5%
Aktywa 73 718,00 52 721,00
-28,5%
68 594,00
30,1%
Kapitał własny 68 073,00 48 035,00
-29,4%
63 778,00
32,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,64 1,86
-29,5%
2,48
32,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,63
10,9%
0,64
0,9%