info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 09:48
kontakt
LIVECHAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32 357,00 36 014,00
11,3%
41 628,00
15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 938,00 22 323,00
12,0%
25 786,00
15,5%
Zysk (strata) brutto 20 329,00 23 483,00
15,5%
25 180,00
7,2%
Zysk (strata) netto 16 432,00 29 145,00
77,4%
20 711,00
-28,9%
Amortyzacja 1 457,00 1 764,00
21,1%
2 016,00
14,3%
Aktywa 68 594,00 83 072,00
21,1%
104 176,00
25,4%
Kapitał własny 63 778,00 77 472,00
21,5%
98 184,00
26,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 3,01
21,5%
3,81
26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 1,13
77,4%
0,80
-29,0%